• head_banner_01

Fiber lazerlə qalın metal kəsmə üçün gözəl həll

Fiber lazerlə qalın metal kəsmə üçün gözəl həll

Lazer kəsmə maşını qalınlığı 10 mm-dən az olan polad boşqab üçün artıq problem deyil, lakin daha qalın polad plitəni kəsmək üçün çox vaxt çıxış gücü 6 kVt-dan çox olan yüksək güclü lazer tələb olunur və kəsmə keyfiyyəti də əhəmiyyətli dərəcədə azalır.Yüksək güclü lazer avadanlığının yüksək qiyməti ilə əlaqədar olaraq, çıxış lazer rejimi lazer kəsmə üçün əlverişli deyil, buna görə də ənənəvi lazer kəsmə metodunun qalın boşqabın kəsilməsində heç bir üstünlüyü yoxdur.Beləliklə, qalın plitələrin metal kəsilməsində aşağıdakı texniki çətinliklərdən hansı mövcuddur və həll yolları hansılardır?

 201

Qalın lövhənin metal kəsilməsində aşağıdakı texniki çətinliklər var:

1. Kvazisabit yanma prosesini saxlamaq çətindir.Metal lazer kəsmə maşınının faktiki kəsmə prosesində, kəsilə bilən plitənin qalınlığı məhduddur, bu da kəsici kənarda dəmirin qeyri-sabit yanması ilə sıx bağlıdır.Yanma prosesinin davam etməsi üçün yarığın yuxarı hissəsindəki temperatur alovlanma nöqtəsinə çatmalıdır.Təkcə dəmir oksidin yanma reaksiyası nəticəsində ayrılan enerji davamlı yanma prosesini təmin edə bilməz.Bir tərəfdən, kəsici kənarın temperaturu azalır, çünki yarıq nozzdən gələn oksigen axını ilə davamlı olaraq soyudulur;digər tərəfdən, yanma nəticəsində əmələ gələn dəmir oksidi təbəqəsi iş parçasının səthini örtür, oksigenin yayılmasına mane olur.Oksigen konsentrasiyası müəyyən dərəcədə azaldıqda, yanma prosesi sönəcəkdir.Ənənəvi konvergent şüa lazer kəsmə üçün istifadə edildikdə, səthə təsir edən lazer şüasının sahəsi çox kiçik olur.Lazer enerjisinin yüksək sıxlığı səbəbindən iş parçasının səthinin temperaturu yalnız lazer şüalanma sahəsində deyil, həm də istilik keçiriciliyinə görə daha geniş ərazidə alovlanma nöqtəsinə çatır.

İş parçasının səthinə təsir edən oksigen axınının diametri lazer şüasından daha böyükdür, bu, yalnız lazer şüalanma bölgəsində intensiv yanma reaksiyasının baş verməyəcəyini, həm də yanmanın ətraf mühitdə baş verəcəyini göstərir. Lazer şüası.Qalın plitəni kəsərkən kəsmə sürəti olduqca yavaşdır və iş parçasının səthində dəmir oksidinin yanma sürəti kəsici başlıqdan daha sürətlidir.Yanma bir müddət davam etdikdən sonra oksigen konsentrasiyasının azalması səbəbindən yanma prosesi sönür.Yalnız kəsici başlıq bu mövqeyə keçdikdə, yanma reaksiyası yenidən başlayır.Kəsici kənarın yanma prosesi vaxtaşırı həyata keçirilir ki, bu da kəsici kənarın temperaturunun dəyişməsinə və kəsiklərin keyfiyyətsizliyinə səbəb olacaqdır.

2. Plitə qalınlığı istiqamətində oksigenin təmizliyini və təzyiqini sabit saxlamaq çətindir.Metal lazer kəsmə maşını ilə qalın lövhə kəsərkən, oksigen təmizliyinin azalması da kəsik keyfiyyətinə təsir edən mühüm amildir.Oksigen axınının təmizliyi kəsmə prosesinə güclü təsir göstərir.Oksigen axınının təmizliyi 0,9% azaldıqda, dəmir oksidinin yanma dərəcəsi 10% azalacaq;təmizlik 5% azaldıqda, yanma dərəcəsi 37% azalacaq.Yanma sürətinin azalması yanma prosesi zamanı kəsici tikişə daxil olan enerjini əhəmiyyətli dərəcədə azaldacaq və kəsmə sürətini azaldacaq.Eyni zamanda kəsici səthin maye qatında dəmirin miqdarı artır ki, bu da şlakın özlülüyünü artırır və şlakın boşaldılmasını çətinləşdirir.Bu şəkildə kəsiyin aşağı hissəsində ciddi şlaklar asılacaq ki, bu da kəsik keyfiyyətinin qəbulunu çətinləşdirir.

 202

Kəsməni sabit saxlamaq üçün boşqab qalınlığı istiqamətində oksigen axınının təmizliyi və təzyiqi sabit saxlanılmalıdır.Ənənəvi lazer kəsmə prosesində, nazik boşqab kəsmə tələblərinə cavab verə bilən ümumi konusvari nozzle tez-tez istifadə olunur.Ancaq qalın boşqab kəsərkən, hava tədarük təzyiqinin artması ilə, oksigen axınının təmizliyini azaldan və kəsik keyfiyyətinə təsir edən kəsmə prosesinə bir çox təhlükə yaradan nozzle axını sahəsində şok dalğası yaratmaq asandır.

Bu problemi həll etməyin üç yolu var:

l Kəsmə oksigen axınının ətrafına əvvəlcədən qızdırılan alov əlavə edilir

l Kəsici oksigen axınının ətrafına köməkçi oksigen axını əlavə edin

l Hava axını sahəsinin xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırmaq üçün başlığın daxili divarının ağlabatan dizaynı

 203

Yuxarıdakıları yekunlaşdırmaq üçün lazer kəsmə maşını qalın boşqab problemləri və həlləri kəsir, yuxarıdakı məqalə vasitəsilə sizə kömək etməyə ümid edirik, paylaşımımızla bağlı müxtəlif fikirləriniz varsa, bizə daha çox məsləhət verməyə xoş gəlmisiniz!Əgər sizə lazer kəsmə maşını, lazer boru kəsən maşın, lazer markalama maşını, lazer oyma maşını, lazer qaynaq maşını və digər lazer avadanlıqları lazımdırsa, soruşmağa xoş gəlmisiniz!

 


Göndərmə vaxtı: 26 sentyabr 2021-ci il